Destinacije

NEKJE OB VRBSKEM JEZERU

Poletna odkrivanja
do sedaj še neraziskanega.
Tako blizu take lepote,
da res škoda bi bila,
da sedaj ne bi večkrat sem prišla.

Foto © Izbirčnica